MISI KOKURIKULUM UniMAP

 

Melahirkan warga universiti yang berketerampilan dan membentuk pelajar UniMAP sebagai bangsa Malaysia yang mempunyai nilai-nilai patriotisme, nilai ketahanan diri, berperibadi mulia dan bersahsiah serta mempunyai nilai-nilai kasih sayang sejagat.

Membangunkan bakat dan Kemahiran Insaniah Pelajar dalam 8 teras iaitu dalam bidang Sukan, Kebudayaan, Pengucapan Awam, Kesukarelawan, Khidmat Masyarakat, Kepimpinan, Keusahawanan, dan Daya Usaha dan Inovasi pemangkin kepada kecemerlangan pelajar.

 

VISI KOKURIKULUM UniMAP

 

Berazam untuk melahirkan warga universiti yang sihat cergas serta mengekalkan nilai-nilai murni Kemahiran Insaniah dan Kemahiran Profesional yang tinggi dan berkualiti.

 

MISSION

 

To produce competent university graduates and to drive UniMAP students towards becoming Malaysians with patriotism, self-endurance values, noble, having virtuous personalities and all-around love values. 

Developing the 8-core student's talents and skills in Sports, Culture, Public Speaking, Volunteerism, Community Service, Leadership, Entrepreneurship and Undertaking and Innovation as a catalyst for student excellence.

 

VISION

 

Determined to produce healthy and vibrant university students and to maintain high quality of Soft Skills and Professional Skills.

News and Event

Latest